top of page
  • Writer's pictureFriends of Slovene

5 zanimivih dejstev o Sloveniji

Updated: Apr 18, 2021

1. Skoraj 60% države pokriva gozd


Slovenija je zelena dežela. Skoraj 60% države je pokrite z gozdom. Slovenija je v Evropi 4. najbolj gozdnata država, takoj za Finsko (72%), Estonijo (61%) in Latvijo (62%). Najbolj gozdnata država na svetu je Surinam v Južni Ameriki s kar 90% gozdnih površin.


V slovenskih gozdovih živi veliko divjih živali. Najbolj znane so rjavi medved, volk in ris.

Najpogostejši drevesi sta bukev in smreka.


2. Film Zgodbe iz Narnije: Princ Kaspijan je bil posnet v Sloveniji


Leta 2007 so del filma Zgodbe iz Narnije posneli v Soški dolini. Za namen filma so zgradili lesen most čez Sočo in ga kasneje podrli. Poleg Slovenije so prizore filma snemali tudi na Novi Zelandiji in Češkem.


3. V Ljubljani lahko prespite v Hostlu Celica - bivšem zaporu


Obisk slovenskega glavnega mesta lahko popestrite s spanjem v Hostlu Celica. Hostel se nahaja v bivših prostorih avstro-ogrskega zapora, ki je bil narejen leta 1883. Od konca druge svetovne vojne (1945) pa do osamosvojitve Slovenije (1991) je bil v rokah jugoslovanske armade. Leta 2003 je hostel začel obratovati.


4. V Sloveniji imamo 5 čebelarjev na 1000 prebivalcev


V Sloveniji ima čebelarstvo zelo dolgo tradicijo in danes imamo približno 10.000 čebelarjev, kar pomeni 5 na 1000 prebivalcev. Slovenija ima tudi svojo avtohtono vrsto čebele - kranjska čebela oz. kranjska sivka (Apis mellifera carnica)


5. Na Triglav se poleti povzpne tudi po 3000 planincev na dan


Triglav je najvišji vrh Slovenije s 2864 m in je slovenski narodni simbol. Vidimo ga lahko na slovenski zastavi. Vsako leto je Triglav najbolj obiskana gora v Sloveniji in poleti ima na dan tudi do 3000 obiskovalcev.SLOVNICA - GRAMMAR


PRIMERJAVA - comparatives, comparação, comparaison


1. DODAMO OBRAZILO (by adding affix)


-ŠI, -JI, -EJŠI


lep - lepši - najlepši (beautiful)

visok - višji - najvišji (high)

pogost - pogostejši - najpogostejši (common, frequent)


2. OPISNO (describing method)


We add BOLJ - NAJBOLJ


obiskan - bolj obiskan - najbolj obiskan (visited)

divji - bolj divji - najbolj divji (wild)

lesen - bolj lesen - najbolj lesen (wooden)

gozdnat - bolj gozdnat - najbolj gozdnat (forest)

znan - bolj znan - najbolj znan (known)

slovenski - bolj slovenski - najbolj slovenski (slovene)Kako vemo ali sledimo 1. ali 2. pravilu?

Če je le mogoče, izberemo 1. pravilo, v nasprotnem primeru uporabimo 2. pravilo. Barve (rdeč, zelen, moder), pridevniki z deležniškim izvorom (obiskan, znan, vroč), pridevniki, ki se končajo na -ski, - en, -ən, - av, -ast in -at sledijo drugemu pravilu.


How to know which rule should we choose?

If possible, you follow the first rule, if not you follow the second one. Colours (rdeč, moder, zelen), adjectives formed from participes (obiskan, znan, vroč) and adjectives ending with -ski, - en, -ən, - av, -ast in -at will always follow the second rule.


BESEDIŠČE:

dežela - land; país; pays

država - country; país, pays

pokriti - to cover; cobrir; couvrir

gozd (pl. gozdovi) - forest; floresta; forêt

drevo (pl. drevesa) - tree; arvóre; arbre

snemati (posneti) - to shoot (a movie); realizar um filme; réaliser un film

dolina - valley; vale; vallée

lesen - wooden; de madeira; de bois OR stiff,clumsy; duro, desajeitado; dur, maladroit

most - bridge; ponte; pont

popestriti - to make sth more interesting

nahajati se - to be located; ficar; se trouver

druga svetovna vojna - Second World War; Segunda Guerra Mundial; Seconde Guerre mondiale

osamosvojitev Slovenije - slovene independance; indepedência da Eslovênia; indépendence de la Slovénie

obratovati - to operate, to run; funcionar; fonctionner

čebelarstvo - beekeeping; apicultura; apiculture

približno - approximately; aproximadamente; à peu près

prebivalec - inhabitant; habitante; habitabnt

vrh - peak; pico; cime

slovenski narodni simbol - slovene national symbol; símbolo esloveno nacional; symbole slovène national

gora - mountain; montanha; montagne

poleti - during summer; no verão; en été

obiskovalec - visitor; visitante; visiteur


moški spol - nouns that are masculine; substantivos do gênero masculino; des noms masculins

ženski spol - nouns that are feminine; substantivos do gênero feminino ; des noms féminins

srednji spol - nouns that are neutral; substantivos do gênero neutro; des noms neutres
37 views0 comments

Comments


bottom of page